Hämta vår folder

Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

Behandlingen på Vilhelmsro sker utifrån hela dygnet och med en samordnad personalgrupp som också observerar och bedömer. De möjligheter som Vilhelmsro erbjuder med ger en heltäckande kontroll både av medicinska behov/hur medicineffekten faller ut tillsammans med den beteendeterapeutiska och psykosociala behandlingen.

Då många barn har många färdighetsbrister så blir arbetet med sociala färdigheter centralt i behandlingen. Genom att tydliggöra förväntningar på positivt beteende och vad som ingår i varje beteende svarar barnen med framgång.