Hämta vår folder

Lämna klagomål och kritik

Att bo på Vilhelmsro

Persontransporter

TAKTIL MASSAGE

Taktil massage är en mild massage, mjuk omslutande beröring med varsamma styrkningar som aktiverar beröringsreceptorerna. Anpassat efter varje individ massagen med respekt, omtanke och lyhördhet till barnen varannan vecka av en diplomerad taktil massör.
Genom Taktil massagerörelserna stimuleras smärtlindring och det parasympatiska nervsystemet – motpolen till adrenalinpåslag och stress. Taktil massage ges efter en bestämd struktur som är utvecklad efter hudens dermatom, efter de langerska linjerna och de taktila receptorernas lokalisation och täthet. Metoden innebär också närvaro och koncentration, att med lyhört bemötande se till hela människan.

Effekter:
Vi ser ofta effekter som ökat samspel, lugn, avslappning, bättre sömn, förbättrad mag- och tarmfunktion, sänkt blodtryck, ökad självkänsla, mindre stress och lindring av smärta.

Massagen baseras på tre fundament:

Lyhörd: Metoden värnar om människors integritet. Taktil massage är att vara koncentrerad och närvarande till både kropp och själ för att uppfatta det subtila kroppsspråkets signaler så att mottagaren upplever sig sedd och bekräftad.

Fysisk: Taktil massage ger kroppen bekräftelse för trygghet, utveckling och samspel. Taktil massage är ickeverbal kommunikation som aktiverar det parasympatiska nervsystemet med alla dess goda effekter, bland annat lugn, ro och återhämtning.

Professionell: Metoden är utvecklad för att ge ett reflekterande förhållningssätt samt att medvetandegöra reaktioner på närhet och beröring. Det är ett redskap som möjliggör samspel, att i varje situation se till hela människan. Taktil massage grundas på forskning och beprövad erfarenhet.