Hämta vår folder

Lämna klagomål och kritik

Att bo på Vilhelmsro

Persontransporter

EN FAMILJ I TAGET – DET UNIKA MED VÅR FAMILJEENHET

Vårt upplägg med att endast ta emot en familj i taget är det unika med vår familjeenhet. Och vår erkänt höga kompetens och erfarenhet leder till goda behandlingsresultat.

Vår styrka är att utifrån vår breda och djupa kunskap inom områdena få igång samarbetet med olika aktörer på hemmaplan. Det kan vara socialtjänst, skola, BUP, HAB, logopedmottagning, trauma- och beroendeenheter mfl.

Behandlingsupplägg och personal anpassas helt och hållet efter det behov som familjen bedöms ha. Vår personalgrupp har arbetat tillsammans länge och har lång erfarenhet av problemskapande beteenden, trauma, våld i nära relationer, neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar. Vår personal möter familjen med lågaffektivt bemötande och har en välkänd kompetens i att skapa allians med barn och föräldrar som leder till verklig förändring.

Det här erbjuder vi på vår familjeenhet:

Vi har tillstånd för utredning och behandling av en familj i taget med barn i åldrarna 0-18 år.
Vi kan göra bedömningar, utredningar och hjälpa till att tolka tidigare utredningar.

Det här är Vilhelmsros behandlingsteam som alltid finns till hands:

Vuxen-/barnpsykiatriker, psykolog, familjeterapeut, arbetsterapeut, socionomer, KBT-terapeuter, behandlings- och socialpedagoger.