Hämta vår folder

Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

EN FAMILJ I TAGET – DET UNIKA MED VÅR FAMILJEENHET

Vårt upplägg med att endast ta emot en familj i taget är det unika med vår familjeenhet. Och vår erkänt höga kompetens och erfarenhet leder till goda behandlingsresultat.

Vår styrka är att utifrån vår breda kunskap och erfarenhet av att jobba med familjer få igång samarbetet med olika aktörer på hemmaplan. Det kan vara socialtjänst, skola, BUP, HAB, logopedmottagning, trauma- och beroendeenheter mfl.

Behandlingsupplägg och personal anpassas helt och hållet efter det behov som familjen bedöms ha. Vår personalgrupp har arbetat tillsammans länge och har lång erfarenhet av problemskapande beteenden, trauma, våld i nära relationer, neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar. Vår personal möter familjen med lågaffektivt bemötande och har en välkänd kompetens i att skapa allians med barn och föräldrar som leder till verklig förändring.

Det här erbjuder vi på vår familjeenhet:

Vi har tillstånd för utredning och behandling av en familj i taget med barn i åldrarna 0-18 år.
Vi kan göra bedömningar, kartläggning, utredningar, bistå arbetet att tolka tidigare utredningar mm. För mer information ring verksamheten så berättar vi mer.  

Vilhelmsros behandlingsteam

Psykolog, beteendevetare, socionom, behandlings- och socialpedagoger, 

Vill du veta mer om vår familjeenhet? Thommie Carlsen kan berätta mer. Kontakta Thommie