Hämta vår folder

Lämna klagomål och kritik

Att bo på Vilhelmsro

Persontransporter

PERSONAL

På Vilhelmsro har vi en hög personaltäthet och bemanning dygnet runt. Vår behandlingspersonal arbetar dag/kväll och natt. Målsättningen är att bedriva kvalitativ vård, som vi uppfyller tack vare hög kompetens i verksamheten.

Vår personal har olika bakgrund och erfarenhet. Olika kompetenser är en styrka i arbetet med våra barn.

Jenny Ljungberg

VD/Biträdande föreståndare

jenny.ljungberg@behandlingsinsats.se
0140 – 77 00 56

Jenny är pedagog och grundutbildad psykoterapeut med KBT-inriktning, även Master Trainer inom A.R.T. Jenny och har lång erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk och annan beteende- eller psykosocial problematik.

Lena Rydman

Föreståndare

lena.rydman@behandlingsinsats.se
0140 – 77 00 57

Lena är socionom och grundutbildad psykoterapeut med KBT-inriktning. Hon har många års erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorg och skola.

 

Lotten Asp

Ekonomi/HR

lotten.asp@behandlingsinsats.se
0140 – 77 00 55

Lotten ansvarar för ekonomi och är förutom ekonom även HR-generalist med ansvar för personalrelaterade frågor. Söker du anställning hos oss är det i första hand henne du ska kontakta.

 

Charlotte Nycander

Psykiatrisjuksköterska

Skicka e-post till Charlotte

Förutom en deltidsanställd psykiatrisjuksköterska, Charlotte Nycander, har vi också en barn- och ungdomspsykiatriker samt barnpsykolog kopplad till verksamheten.

 

Psykiatrisjuksköterska Charlotte Nycander är deltidsanställd. Barn- och ungdomspsykiatriker och barnpsykolog finns kopplat till verksamheten vid behov. Extern handledning av personalgruppen sker genom metod- och processhandledning av psykolog med inriktning på lågaffektivt bemötande. Intern metodhandledning för behandlingspersonalen sker av föreståndare och biträdande föreståndare.