Hämta vår folder

Lämna klagomål och kritik

Att bo på Vilhelmsro

Persontransporter

UTREDNINGAR

Utredningar görs enligt BBIC (Barns Behov i Centrum) efter placerande socialtjänsts önskemål, baserat på de frågeställningar och det uppdrag som finns kring barnet.

Det görs också en risk och resursbedömning kring barnet och dess nätverk. För att säkerställa en hög kvalitet är utredningstiden 5 månader.

Vilhelmsros utredningar kan ha följande innehåll: Social-, barnpsykologisk- och barnpsykiatrisk utredning samt bedömning av A.R.T-träning och familje A.R.T.

Social utredning

Ansvarig för utredningen är föreståndare Lena Rydman, socionom och grundutbildad i BBIC. I den sociala utredningen ingår uppgifter om barnets utveckling, beteende och relationer under tiden på Vilhelmsro. Uppgifter som framkommer i dagliga observationer, olika evidensbaserade skattningsverktyg samt i samtal med barnet självt liksom med familj och övrigt nätverk ingår.

Barnpsykologisk utredning

Barnpsykolog anlitas på konsultbasis och utför bl.a. testning och bedömning utifrån frågeställningar kring barnets känslomässiga och intellektuella utveckling och mognad.

Barnpsykiatrisk utredning

Barn- och Ungdomspsykiatriker anlitas på konsultbasis för utredning och eventuell diagnostisering av barnpsykiatriska och i förkommande fall neuropsykiatriska aspekter av barnets problematik. Ingrid Åkesson Holmberg, Bläckhornets Psykatrikonsult AB är den konsultläkare Vilhelmsro har nära samarbete med. Ingrid Åkesson Holmberg har specialistutbildning i barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och allmänmedicin.