Hämta vår folder

Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

UTREDNINGAR

Vilhelmsro har ett utredningsteam bestående av socionom, psykolog, behandlingssamordnare, barn- och ungdomspsykiatriker, behandlingssekreterare och psykiatrisjusköterska. 

Utredningar görs enligt BBIC (Barns Behov i Centrum) efter placerande socialtjänsts önskemål, baserat på frågeställningarna i uppdraget. Utredningsuppdrag kan genomföras på både barn- och familjeenhet. Utredningsteamet arbetar tillsammans för att på bästa sätt kartlägga styrkor och svårigheter. I vissa fall leder utredningen till diagnos, men inte alltid. Vi hjälper även till med behandling och hänvisningar vidare för rätt typ av hjälp. 

För att säkerställa god kvalité på utredning brukar tiden för färdigställande och återgivning av utredning vara 5 månader. Det viktigaste är att uppdragsgivaren får en ökad förståelse för hur den som är föremål för utredningen fungerar. Detta avser också återgivning till den utredningen berör. 

Vilhelmsros utredningar innefattas av: Bakgrundsbeskrivning barnpsykologisk bedömning  och barnpsykiatrisk utlåtande med eventeull beskrivning av diagnos 

Social utredning

Ansvarig för utredningen är föreståndare Lena Rydman, socionom och grundutbildad i BBIC. I den sociala utredningen ingår uppgifter om barnets utveckling, beteende och relationer under tiden på Vilhelmsro. Uppgifter som framkommer i dagliga observationer, olika evidensbaserade skattningsverktyg samt i samtal med barnet självt liksom med familj och övrigt nätverk ingår.

Barnpsykologisk utredning

Barnpsykolog anlitas på konsultbasis och utför bl.a. testning och bedömning utifrån frågeställningar kring barnets känslomässiga och intellektuella utveckling och mognad.

Barnpsykiatrisk utredning

Vår ungdomspsykiatriker är anställd hos oss på konsultbasis. Iaonnis Papadimos ingår Vilhelmsros HSL-team och inskrivningsgrupp. I Vilhelmsros utredningsuppdrag medverkar Ioannis  med sin proffession för utredningsdelen som berör eventuell diagnostisering av såväl barnpsykiatriska som neuropsykiatriska aspekter av barnets problematik.