Torsdagen den 11 maj inviger vi vår nya familjeenhet.

Till familjeenheten kan en familj komma och bo under en period för att få hjälp att vända en situation som kan kännas hopplös. Placeringen görs på uppdrag av socialtjänsterna runt om i Sverige. Placering på Vilhelmsros familjeenhet kan vara ett sätt att undvika att barn placeras utanför familjen. Det kan också skapa förutsättningar för barn som varit placerade att kunna flytta ihop med sin familj igen.

Vi har tillstånd att ta emot en familj åt gången med barn i åldrarna 0-18 i sin familjeenhet. Familjen bor i en separat lägenhet och har tillgång till alla de kompetenser som kan samverka för ett bra behandlingsresultat.