Positiva resultat
genom god omsorg
i familjelik miljö

Behandlingsinsats Vilhelmsro

Barnenheten

Behandlingsinsats Vilhelmsro

Barnenheten

Behandlingsinsats Vilhelmsro

Barnenheten

Behandlingsinsats Vilhelmsro

Barnenheten

Behandlingsinsats Vilhelmsro

Admistration/kontor

FÖR PLACERINGSFÖRFRÅGAN & RÅDGIVNING

Thommie Carlsen

Placeringssamordnare
Email: thommie.carlsen@olivia.se
Telefon: 072-179 35 03

HVB-HEM I FAMILJELIK MILJÖ

Vilhelmsro är ett HVB-hem i mindre skala. Vi välkomnar pojkar och flickor i åldern 9-16 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. 7 stycken ungdomar kan bo här samtidigt. Vi tar emot behandlingsplaceringar men har också möjlighet att genomföra utredningar. Placering sker med stöd av socialtjänstlagen (SOL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

VÅR FAMILJEENHET

I maj 2017 invigdes vår familjeenhet där en familj i taget kan komma och bo under en period för att få hjälp att vända en situation som kan kännas hopplös. Familjen bor i en separat lägenhet och har tillgång till alla de kompetenser som kan samverka för ett bra behandlingsresultat. Läs mer om vår familjeenhet här.

OMSORG. UTHÅLLIGHET. GODA BEHANDLINGSRESULTAT.

Vilhelmsro har gjort sig känt för hög kvalité, god omsorg och för en uthållighet som leder till positiva behandlingsresultat. Se här vad det innebär.

ATT BO PÅ VILHELMSRO

Alla som bor på Vilhelmsro är här för att träna och lära sig nya beteenden. Därför får du som bor här speciella saker att träna på. Alla ungdomar går i kommunal skola och kan välja saker att göra på fritiden beroende på vad man är intresserad av. Se här hur livet på Vilhelmsro är.

Att bo på Vilhelmsro