Att bo på Vilhelmsro

FAMILJEARBETE

 

Teamet runt den unge på Vilhelmsro, som består av kontaktperson, föreståndare, biträdande föreståndare kommer utifrån insamlad bakgrundsinformation göra en övergripande genomförandeplan.

Initialt kommer Vilhelmsros arbete utgå från denna. I vår kartläggning ingår att söka mer detaljerad information från familjen och ungdomen med avsikt att specificera sitt uppdrag och göra ytterligare tillägg i genomförandeplanen i form av mål och insatser.

Familjearbete anpassas och schemaläggs med hög flexibilitet så att nätverksarbetet ska kunna hållas igång. Träffar med berörda kan därför ske både på Vilhelmsro men också hemma hos föräldrarna.

Under barnet/ungdomens första tid på Vilhelmsro arbetar man med kommunikation, schema, kravanpassning och vid behov gränssättning.

Föräldrarna övar praktiskt med sitt barn vid besök på Vilhelmsro med stöd från både arbetsterapeut och behandlingspersonal. Tillräcklig tid planeras in så föräldrarna har tid att träffa barnet, få information om barnets utveckling och regelbundet träffa personal från Vilhelmsro.

För mer utförlig information – välkommen att ringa Thommie Carlsen, placeringssamordnare på tel: 072-179 35 03.