Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

FAMILJEARBETE

Ansvarig: 

Från vår 2017 finns möjlighet för Vilhelmsro att ta emot en familj i taget. Utredning/behandling kan erbjudas och familjeplaceringen bedrivs i eget nyrenoverat hus med personal efter behov. Under 2018 kommer familjen kunna utbildas i lågaffektivt bemötande då vi under hösten går utbildning för detta ändamål.

Teamet runt den unge på Vilhelmsro, som består av kontaktperson, föreståndare, biträdande föreståndare kommer utifrån insamlad bakgrundsinformation göra en övergripande genomförandeplan.

Initialt kommer Vilhelmsros arbete utgå från denna. I vår kartläggning ingår att söka mer detaljerad information från familjen och ungdomen med avsikt att specificera sitt uppdrag och göra ytterligare tillägg i genomförandeplanen i form av mål och insatser.

Familjearbete anpassas och schemaläggs med hög flexibilitet så att nätverksarbetet ska kunna hållas igång. Träffar med berörda kan därför ske både på Vilhelmsro men också hemma hos föräldrarna.

Under barnet/ungdomens första tid på Vilhelmsro arbetar man med kommunikation, schema, kravanpassning och vid behov gränssättning.

Föräldrarna övar praktiskt med sitt barn vid besök på Vilhelmsro med stöd från både arbetsterapeut och behandlingspersonal. Tillräcklig tid planeras in så föräldrarna har tid att träffa barnet, få information om barnets utveckling och regelbundet träffa personal från Vilhelmsro.

För mer utförlig information välkommen att ringa oss: 0140-70085