Hämta vår folder

Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

FAMILJEENHETEN PÅ VILHELMSRO

EN FAMILJ I TAGET – DET UNIKA MED VÅR FAMILJEENHET

Välkommen till Familjeenheten på Vilhelmsro, en plats där värme och omtanke är centrala i vår verksamhet. Vi kan erbjuda utredning och behandling för familjer med barn i åldrarna 0-18 år. Vad som gör oss unika är vårt engagemang och vårt personliga tillvägagångssätt när vi arbetar med en familj i taget. Vår kvalificerade och erfarna personal har en lång historia av goda behandlingsresultat.

Vår verksamhet bedrivs i en hemlik miljö där barn och föräldrar bor tillsammans i en lägenhet som är en del av vår övriga verksamhet som HVB-hem. Vi tar emot placeringar från kommuner i hela landet, inklusive akut- och skyddsplaceringar.

Under placeringstiden erbjuds stöd och observation av vår erfarna personal, som är där för att skapa en trygg och stöttande miljö. Vi samarbetar med olika aktörer såsom socialtjänst, skola, BUP, HAB, logopedmottagning, traumaenheter och många fler.

Placering på vår familjeenhet kan vara en viktig åtgärd när socialtjänsten är orolig för eller ännu inte har utrett föräldrarnas förmåga att klara ett familjeliv tillsammans. Det kan röra sig om anknytningsproblem, neuropsykiatrisk problematik eller behov av skydd. Vi erbjuder en lösning när enbart ensamplacering av barnen inte anses vara tillräcklig och en HVB-behandling i familjeform kan vara den bästa vägen framåt.

Individanpassad behandling

Upplägget av behandlingen och sammansättningen av behandlingsteamet skräddarsys efter de behov som familjen bedöms ha. Vi betonar vikten av att familjen själv känner sig delaktig genom hela behandlingsprocessen. Vårt mål är att hjälpa familjen att själva identifiera och implementera de förändringar som krävs för ett mer harmoniskt familjeliv, och att rusta dem med verktyg för att hantera vardagens utmaningar.

Behandlingsteamet på Familjeenheten

Vårt behandlingsteam är mångsidigt och erfaret, bestående av bland annat psykologer, beteendevetare, socionomer, behandlings- och socialpedagoger. Vi möter familjen med ett lågaffektivt bemötande och har en hög kompetens när det gäller att bygga en positiv relation med både barn och föräldrar för att uppnå verklig förändring.

Vi har gedigen erfarenhet av att göra bedömningar och utredningar, och vi är väl rustade för att hjälpa till med tolkningen av tidigare utredningar och kartläggningar.

Bedömning av föräldraförmågan

Utredning av föräldraförmågan är en central del av vår behandlingsprocess. Vi strävar alltid efter att säkerställa barnens välmående och att vidta de mest lämpliga åtgärderna. Genom att fokusera på att etablera struktur i familjens vardag och ge stöd i föräldrarollen, får vår personal en djupgående förståelse för föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn. Detta utvärderas genom enskilda samtal och familjesamtal, där vi skapar en trygg och stödjande miljö för att hjälpa familjen att fungera bättre.

Skola och aktiviteter när familjen vistas på Familjeenheten

Under tiden en familj bor på Vilhelmsro kan vi  tillhandahålla förskola och skola i närområdet. Vi strävar också efter att hitta aktiviteter som passar varje enskilt barn och familj, vilket ger dem möjlighet att utforska sina intressen och utveckla sig på ett sätt som är meningsfullt för dem.

Vår personal är alltid på plats för att säkerställa att barnen tryggt och säkert kommer till skolan och andra aktiviteter. Dessutom, i vår närliggande kommun, finns ett brett utbud av idrottsföreningar, och i omgivningen av vår familjeenhet har familjerna tillgång till fiske och bad samt lek och utflykter i vacker natur.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår familjeenhet? Vår placeringsrådgivare Thommie Carlsen kan berätta mer.