Hämta vår folder

Lämna klagomål och kritik

Att bo på Vilhelmsro

Persontransporter

Kvalitet

Vilhelmsro bedriver ett systematiskt och målmedvetet förbättringsarbete och mäter och sätter utmanande mål för verksamheten. Utifrån våra uppdragsgivares perspektiv mäter vi därför NKI (nöjd kundindex). För senaste betygsättningen, se nedan.

Våra medarbetares upplevelser av att vara anställda vid Vilhelmsro mäts i NMI (nöjd medarbetarindex). Strävansmålet är ett NMI som överstiger 8,75 av 10,0  möjliga. Vid senaste mätningen i september 2019 uppnåddes ett NMI om 8,73.

SSILs betygsättning av Vilhelmros verksamhet

Medelbetygen bygger på 6 intervjuer genomförda 2018-11-26 – 2019-11-25.

Riksgenomsnittets betyg (blå stapel) ställs mot Vilhelmsros betyg (guldig stapel) för att jämföra betygen och ge en bild av hur Vilhelmsro är på de olika punkterna i jämförelse med liknande verksamheter.

Information om verksamheten
 • Vilhelmsro: 8,8
 • Riksgenomsnitt: 8.1
Mottagande och introduktion
 • Vilhelmsro: 10,0
 • Riksgenomsnitt: 8.7

Verksamhetens arbete kring genomförandeplan

 • Vilhelmsro: 8.2
 • Riksgenomsnitt: 7.9
Verksamhetens omvårdnadsinsatser
 • Vilhelmsro: 8,0
 • Riksgenomsnitt: 8.4
Verksamhetens arbete med att motivera klienten
 • Vilhelmsro: 8.3
 • Riksgenomsnitt: 8.2
Social kontroll
 • Vilhelmsro: 7.0
 • Riksgenomsnitt: 8.2
Arbete och studier
 • Vilhelmsro: 7,8
 • Riksgenomsnitt: 8.2
Fritidsaktiviteter
 • Vilhelmsro: 7,2
 • Riksgenomsnitt: 8,1
Nätverksarbete
 • Vilhelmsro: 6,4
 • Riksgenomsnitt: 8.2
Uppföljning och rapportering kring klienten
 • Vilhelmsro: 10,0
 • Riksgenomsnitt: 8.3
Utslussning
 • Vilhelmsro: 9,0
 • Riksgenomsnitt: 8,2
Placeringens lämplighet
 • Vilhelmsro: 10,0
 • Riksgenomsnitt: 8.3
Helhetsbedömning
 • Vilhelmsro: 8.0
 • Riksgenomsnitt: 8.1