Hämta vår folder

Lämna klagomål och kritik

Att bo på Vilhelmsro

Persontransporter

Kvalitét

Vilhelmsro bedriver ett systematiskt och målmedvetet förbättringsarbete och mäter och sätter utmanande mål för verksamheten. Utifrån våra uppdragsgivares perspektiv mäter vi därför NKI (nöjd kundindex) där vårt strävansmål är ett genomsnittligt medelvärde om 8,5 av maximalt 10,0 möjliga. (Resultaten är inte klara för 2018 och presenteras när dessa är tillgängliga).

Våra medarbetares upplevelser av att vara anställda vid Vilhelmsro mäts i NMI (nöjd medarbetarindex). Strävansmålet är ett NMI som överstiger 8,75 av 10,0  möjliga. Vid senaste mätningen i september 2017 uppnåddes ett NMI om 8,75.

SSILs betygsättning av Vilhelmros verksamhet

Medelbetygen bygger på 11 intervjuer genomförda 2015-08-30 – 2016-08-29.

Riksgenomsnittets betyg (blå stapel) ställs mot Vilhelmsros betyg (guldig stapel) för att jämföra betygen och ge en bild av hur Vilhelmsro är på de olika punkterna i jämförelse med liknande verksamheter.

Information om verksamheten
 • Vilhelmsro: 9.0
 • Riksgenomsnitt: 8.0
Mottagande och introduktion
 • Vilhelmsro: 9.2
 • Riksgenomsnitt: 8.4
Verksamhetens arbete kring behandlingsplan
 • Vilhelmsro: 8.9
 • Riksgenomsnitt: 7.8
Verksamhetens omvårdnadsinsatser
 • Vilhelmsro: 9.1
 • Riksgenomsnitt: 8.3
Verksamhetens arbete med att motivera klienten
 • Vilhelmsro: 8.7
 • Riksgenomsnitt: 8.1
Social kontroll
 • Vilhelmsro: 7.5
 • Riksgenomsnitt: 8.0
Arbete och studier
 • Vilhelmsro: 9.4
 • Riksgenomsnitt: 8.1
Fritidsaktiviteter
 • Vilhelmsro: 9.0
 • Riksgenomsnitt: 7.8
Nätverksarbete
 • Vilhelmsro: 8.6
 • Riksgenomsnitt: 8.0
Uppföljning och rapportering kring klienten
 • Vilhelmsro: 8.9
 • Riksgenomsnitt: 8.1
Utslussning
 • Vilhelmsro: 7.4
 • Riksgenomsnitt: 7.9
Placeringens lämplighet
 • Vilhelmsro: 8.0
 • Riksgenomsnitt: 8.1
Helhetsbedömning
 • Vilhelmsro: 8.2
 • Riksgenomsnitt: 8.0