Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

Kvalitet

Vilhelmsro bedriver ett systematiskt och målmedvetet förbättringsarbete och mäter och sätter utmanande mål för verksamheten. Utifrån våra uppdragsgivares perspektiv mäter vi därför NKI (nöjd kundindex). 

Våra medarbetares upplevelser av att vara anställda vid Vilhelmsro mäts i NMI (nöjd medarbetarindex). Strävansmålet är ett NMI som överstiger 8,75 av 10,0  möjliga. Vid senaste mätningen i september 2019 uppnåddes ett NMI om 8,73.