Hämta vår folder

Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

OM VILHELMSRO

Behandlingsinsats Vilhelmsro är ett utrednings- och behandlingshem som startade sin verksamhet 2003. Vi tar emot barn och ungdomar från hela landet i åldrarna 9-16 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. År 2017 utökades verksamheten med en familjeenhet. Vilhelmsro har även  tillstånd att bedriva öppenvårdsverksamhet. 

Verksamhetschef Lise-Lotte Jansson är utbildad Beteendevetare har mångårig erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar. 
Behandlingssekreterare Agnes Wagnström, socionom ansvarar för socialutredning och kontakt med socialtjänsten. Behandlingsansvarig Anna Jansson, behandlingspedagog ansvarar för behandlingsarbetet och kontakten med skolan. 

Tack vare erfaren och utbildad personal och evidensbaserade behandlingsmetoder i familjelik miljö har verksamheten gjort sig känd för hög kvalité, god omsorg samt uthållighet som på sikt genererar positiva behandlingsresultat.

VÅRA ENHETER

BARNENHETEN
På barnenheten har vi plats för 7 barn. Där vi tar emot pojkar och flickor i åldern 9-16 år som har psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. Vi tar även emot barn som kommer från familjer med social problematik, psykisk ohälsa eller missbruk. Läs mer hur det är att bo på Vilhelmsro

FAMILJEENHETEN
Familjeenheten har plats för en familj på max 6 personer. Familj med barn mellan 0-18 år. Då placering på familjeenheten sker utan samblandning med andra kan placering ske utifrån specifika frågeställningar från uppdragsgivare. Läs mer om familjeenheten

ÖPPENVÅRDSVERKSAMHET
Öppenvårdsverksamhet kan ske på två sätt, antingen i vår familjelägenhet på plats i Adelöv. Möjlighet finns också att personal från Vilhelmsro utför behandlingsinterventioner i hemmiljön.

UPPTAGNINGSOMRÅDE
Hela landet

PLACERINGSGRUND
Placering sker med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

PERSONALFAKTA

  • I behandlingsteamet finns bland annat följande kopetenser:
    Beteendevetare, Socionom, Behandlingspedagog och Socialpedagog.
  • Handledning av personal av personal utförs av leg. psykolog
  • Barn- och ungdomspsykiatriker och barnpsykolog finns kopplat till verksamheten vid behov.
  • Vilhelmsro går under Visions kollektivavtal
  • Behandlingspersonal arbetar dag/kväll och natt
  • Vilhelmsro har bemanning dygnet runt

All tillsvidareanställd behandlingspersonal internutbildas i lågaffektivt bemötande. Personlig lämplighet tillsammans med adekvat grundutbildning är ett krav för arbete på Vilhelmsro. I personalgruppen finns olika utbildningar representerade såsom; behandlingspedagoger/-assistenter, socialpedagoger, lärare, skötare och fritidspedagoger.

En frisk och sund arbetsplats
Vilhelmsro strävar efter att vara en frisk och sund arbetsplats och har under flertalet år arbetat med olika friskvårdsaktiviteter. Vår målsättning är, att alltid ha ett lågt sjuktal. Personalen som arbetar hos oss erbjuds friskvårdsbidrag.