Hämta vår folder

Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

OM VILHELMSRO

Behandlingsinsats Vilhelmsro är ett utrednings- och behandlingshem som startade sin verksamhet 2003. Vi tar emot barn och ungdomar från hela landet i åldrarna 9-16 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. År 2017 utökades verksamheten med vår familjeenhet. Vidare har Vilhelmsro tillstånd att bedriva öppenvårdsverksamhet och under 2021 fick Vilhelmsro beviljat tillstånd från IVO att bedriva stödboende.

Föreståndare, Lena Rydman, socionom och grundutbildad terapeut har mångårig erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar. Lena började arbeta på Vilhelmsro 2008 och har sedan 2012 varit 1 av de totalt 2 delägarna.  
Jenny Ljungberg, pedagog och grundutbildad terapeut, certifierad Studio III trainer har lång erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer. Jenny började arbeta på Vilhelmsro 2004 och har sedan 2012 varit 1 av de totalt 2 delägarna. 

Tack vare erfaren och utbildad personal, evidensbaserade behandlingsmetoder i familjelik miljö har Verksamheten gjort sig känt för hög kvalité, god omsorg samt uthållighet som på sikt genererar positiva behandlingsresultat.

VÅRA ENHETER

BARNENHET
Målgrupp och antal platser
Vilhelmsro har 7 platser på barnenheten för pojkar och flickor i åldern 9-16 år som har psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. Vi tar även emot barn som kommer från familjer med social problematik, psykisk ohälsa eller missbruk.

FAMILJEENHET
Målgrupp och antal platser
Familjeenheten har plats för 1 familj på max 6 personer. Familj med barn mellan 0-18 år. Då placering på familjeenheten sker utan samblandning med andra kan placering ske utifrån specifika frågeställningar från uppdragsgivare.

ÖPPENVÅRDSVERKSAMHET
Målgrupp och antal platser
Öppenvårdsverksamhet kan ske på 2 sätt, antingen i vår familjelägenhet på plats i Adelöv. Möjlighet finns också att personal från Vilhelmsro utför behandlingsinterventioner i hemmiljön.

STÖDBOENDE
Målgrupp och antal platser
Vilhelmsro har plats för 1 ungdom i ålder 16-20 år, i en hyresrätt där stödboendeverksamhet kan bedrivas.

UPPTAGNINGSOMRÅDE
Hela landet

PLACERINGSGRUND
Placering sker med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

PERSONALFAKTA

  • Antal medarbetare vid företaget är 2021 18 årsarbetare.
  • I behandlingsteamet finns bland annat följande utbildningsnivåer tillgängliga:
    läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom, behandlingspedagog, undersköterska, socialpedagog.
  • Barn- och ungdomspsykiatriker och barnpsykolog finns kopplat till verksamheten vid behov.
  • Vilhelmsro har kollektivavtal med Vårdföretagarna – bransch E.
  • Behandlingspersonal arbetar dag/kväll och natt.
  • Vilhelmsro har bemanning dygnet runt.

All tillsvidareanställd behandlingspersonal internutbildas i lågaffektivt bemötande. Personlig lämplighet tillsammans med adekvat grundutbildning är ett krav för arbete på Vilhelmsro. I personalgruppen finns olika utbildningar representerade såsom; behandlingspedagoger/-assistenter, socialpedagoger, lärare, skötare och fritidspedagoger, undersköterska.

En frisk och sund arbetsplats
Vilhelmsro strävar efter att vara en frisk och sund arbetsplats och har under flertalet år arbetat med olika friskvårdande aktiviteter. Vår målsättning är, att alltid ha ett lågt sjuktal. Personalen som arbetar hos oss erbjuds friskvårdsbidrag.