Hämta vår folder

Lämna klagomål och kritik

Att bo på Vilhelmsro

Persontransporter

OM VILHELMSRO

HVB-hemmet Vilhelmsro är ett utrednings- och behandlingshem som startade sin verksamhet 2003. Vi tar emot barn och ungdomar från hela landet i åldrarna 9-16 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik.

Tack vare erfaren och utbildad personal, evidensbaserade behandlingsmetoder tillsammans med en familjelik miljö har Vilhelmsro gjort sig känt för hög kvalitet, god omsorg och för uthållighet som leder till positiva behandlingsresultat.

Målgrupp
Pojkar och flickor i åldern 9-16 år som har psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. Vi tar även emot barn som kommer från familjer med social problematik, psykisk ohälsa eller missbruk.

Antal platser
Vilhelmsro har 7 platser.

Upptagningsområde
Hela landet

Placeringsgrund
Placering sker med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

ÄGARE, STYRELSE & EKONOMI:

Behandlingsinsats Vilhelmsro AB ägs av Lena Rydman och Jenny Ljungberg. För information om organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse, säte samt bokslut och nyckeltal se följande länk:

https://www.allabolag.se/5568774722/behandlingsinsats-vilhelmsro-ab

PERSONALFAKTA

  • Antal medarbetare vid företaget är 22 personer (dec 2019) motsvarande 17,5 årsarbetare.
  • I behandlingsteamet finns bland annat följande utbildningsnivåer tillgängliga:
    läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom, behandlingspedagog, undersköterska.
  • Barn- och ungdomspsykiatriker och barnpsykolog finns kopplat till verksamheten vid behov.
  • Vilhelmsro har kollektivavtal med Vårdföretagarna – bransch E.
  • Behandlingspersonal arbetar dag/kväll och natt.
  • Vilhelmsro har bemanning dygnet runt.

All tillsvidareanställd behandlingspersonal internutbildas i lågaffektivt bemötande. Personlig lämplighet tillsammans med adekvat grundutbildning är ett krav för arbete på Vilhelmsro. I personalgruppen finns olika utbildningar representerade såsom; behandlingspedagoger/-assistenter, socialpedagoger, lärare, skötare och fritidspedagoger.

En frisk och sund arbetsplats
Vilhelmsro strävar efter att vara en frisk och sund arbetsplats och har under flertalet år arbetat med olika friskvårdande aktiviteter. Vår målsättning att ha ett totalt sjuktal som understiger 5%. Vid mätning 2019 var den totala sjukfrånvaron 10,7% uppdelad på följande sjukperioder:

Sjukfrånvaro dag 1-14 = 5,0%
Sjukfrånvaro dag 15-59 = 1,3%
Sjukfrånvaro dag 60-, = 4,3%
Antal karensdagar per medarbetare och år = 3,36 st