Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

SKOLA

Genom väletablerad och långvarig kontakt med Tranås elevhälsa förbereds skolgång först och främst med skolor i Tranås kommuns regi.

För varje barn görs en individuell bedömning vilken skolform som anses bäst lämpad. Bedömningen grundar sig på tidigare bakgrundsinformation om vad tidigare skolor identiferat för behov.

Vilhelmsro ser till att kontakten från senaste skolgången samt allt skriftligt material skyndsamt kommer på plats för att komma planera och komma igång med skola så snart det är möjligt. Inför planerad inskrivning på Vilhelmsro kan skolform vara på plats samma dag som en ungdom placeras.  

 

Vilhelmsro samarbetar också med närliggande kommuner och friskolan i Adelöv. 

I de kvalitetsindex som uppmätts får Vilhelmsro höga poäng av uppdragsgivare för väl anpassad skolgång. Majoriteten av de placerade barnen kommer, tack vare utarbetade rutiner, snabbt i full skolgång. Detta trots många misslyckade försök i sin tidigare skolgång.