Hämta vår folder

Lämna klagomål och kritik

Att bo på Vilhelmsro

Persontransporter

PERSONTRANSPORT

Vem skjutsar i kritiska lägen?

Du vet hur det kan vara: Ett nyanlänt flyktingbarn väntar på att slussas från ankomst- till anvisningskommun. Ett hemumgänge i annat län ska ordnas med kort varsel. En tonåring, färdigbehandlad hos BUP, ska vidare till en placering.

Socialsekreteraren förväntas ordna transporten och vänder sig i brist på egna resurser till taxi, som inte har rätt kompetens, eller polis, som har andra prioriteringar. Känns situationen igen?

Persontransporter är en flaskhals. Den goda nyheten är att det finns en lösning.

Vi skjutsar när ingen annan kan

Vilhelmsro erbjuder persontransporter inom socialtjänsten utförda av personal med hög behandlingskompetens.

Till skillnad mot vanliga HVB-hem har vi både taxilegitimation och Transportstyrelsens tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik. Det vill säga, både kompetens och tillstånd att transportera människor, exempelvis till och från BUP eller mellan placeringar.

Lågaffektivt bemötande är A och O

Eftersom vår kärnverksamhet är ett HVB-hem arbetar vi med erfaren personal och evidensbaserade behandlingsmetoder. Fördelen med att anlita vår transporttjänst är att vi:

 • kan psykosocial och neuropsykiatrisk problematik,
 • är utbildade i lågaffektivt bemötande,
 • är vana att arbeta med barn och ungdomar från 9 till 16 år,
 • har kompetens och erfarenhet av att hantera svåra situationer.

Socialsekreterarens dilemma

Normalt sett ingår transporten mellan olika behandlingshem i upphandlingen med HVB-hemmet, men när en individ akut behöver omhändertas, omplaceras eller avviker från sin placering, krävs ofta snabba insatser. Det är upp till socialsekreteraren att ordna den saken. Och hur dennes arbetsbelastning ser ut krävs ingen större fantasi att förstå.

Viktigt med tillstånd

Som socialsekreterare kan det vara svårt att kontrollera vilka som faktiskt har yrkestrafiktillstånd. Tyvärr förekommer det på marknaden att utförare erbjuder persontransporttjänster trots att det varken finns taxilegitimation eller yrkestillstånd, än mindre kompetens att hantera besvärliga situationer. 

 

Hur många gånger har du önskat att någon annan kunde skjutsa?

Låt oss gissa:

 1. Vid en akut omplacering.
 2. När ungdomen skrivs ut från exempelvis BUP och ska vidare.
 3. När det är fara för individens – eller någon annans – säkerhet.
 4. Vid hemumgängen som medför långa, tidskrävande resor.
 5. När polisen nekar transport.
 6. När behandlingskompetens med lågaffektivt bemötande är A och O.
 7. Vid flytt från transitboende till HVB- eller familjehem.
 8. När nyanlända ska slussas från ankomst- till anvisningskommun.
 9. När ärendet är för svårt för den egna verksamheten.
 10. Och ni själva går på knäna.

Har du någon som ska omplaceras?

En långväga persontransport? En nyanländ som fått PUT? Eller vill du bara se vart du kan vända dig i kritiskt läge? Maila eller kontakta oss på telefon 0140-77 00 56.

Ansvarig för Vilhelmsros persontransporter är:

VD Jenny Ljungberg, pedagog och grundutbildad psykoterapeut med KBT-inriktning, samt Master Trainer inom A.R.T med lång erfarenhet av behandlingsarbete bland barn/ungdomar med neuropsykiatrisk och annan psykosocial problematik.

jenny.ljungberg@behandlingsinsats.se – 0140-77 00 56